نمونه سوالات

گنجینه سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه

  سوالات استعدادهای درخشان  برای دانلود کلیک نماید دهم._استعداد_تحصيلي سوالات استعدادهای درخشان  برای دانلود کلیک نماید دهم._استعداد_تحصيلي سوالات مدارس نمونه دولتی  برای دانلود کلیک نماید   ورودی دهم خراسان رضوی ۹۶-۹۵۲ سوالات استعدادهای درخشان  برای دانلود کلیک نماید دهم._استعداد_تحصيلي سوالات مدارس نمونه دولتی  برای دانلود کلیک نمایدdellabad.ir /…/ورودی-دهم-خراسان-رضوی-۹۶-۹۵٫pdf سوالات مدارس نمونه دولتی  برای دانلود کلیک […]

گنجینه سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه

  ۱-فایل  نمونه سوالات  مدارس نمونه دولتی جهت دانلود کلیک نماید   ۱–کرمان پایه هفتم۹۵-۹۶ ۲-فایل  نمونه سوالات  مدارس نمونه دولتی جهت دانلود کلیک نم ۲-ورودی هفتم خراسان رضوی ۹۶-۹۵ ۳-فایل  نمونه سوالات  مدارس نمونه دولتی جهت دانلود کلیک نماید ۳-آزمون ورودی نمونه پایه هفتم ۹۳-۹۲ ۴-فایل  نمونه سوالات  مدارس نمونه دولتی جهت دانلود کلیک […]