مروج کشاورزی

چه موقع درختان زرشک را هرس نمایم

از هرس درختان زرشک وبطوری کلی کلیه درختان در چله های  خود داری نماید واگر به ناچار می خواهید در چله ها انحام دهید در روز آفتابی که اگر هوا گرمتر باشد بهتر است هرس در گياهان ممكن است به دو حالت سرزنی (Heading back) يا حذف كامل(Thinning out) شاخه‌ها انجام شود. سرزنی عبارت است […]

تغذیه درختان زرشک

تغذیه درختان زرشک

کشاورزان برای باروری بیشتر بوته های زرشک ،آنها را با کود کامل۲۰-۲۰-۲۰محلول پاشی کننداین مطلب را عباسی از مهندسان کشاورزی گفت.   عباسی ازمهندسان کشاورزی گفت: کشاورزان عزیز قبل از هر بار ابیاری ؛ برای تغذیه بهتربوته های زرشک وباروری بیشتر آن می توانندبوته زرشک را با کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ محلول پاشی کنید.(طریقه مصرف:۶۰گرم یا […]

آفات درختچه های زرشک

آفات درختچه های زرشک

    قبل از معرفی آفات درختچه های زرشک نگاه مختصری به معرفی این گیاهان داشته باشیم. گیاهان زرشک Berberis sp از تیره زرشک Berberidaceae می باشند. گیاهان این تیره علفی یا درختی، دارای برگهای ساده یا مرکب که گاهی به خار تبدیل شده است. گلهای آن هرمافرودیت، پوشش گل مضاعف دیمر یا تریمر که […]