گالری عکس

گالری عکس-حسینیه در حال ساخت- روستای دل آباد

گالری عکس-حسینیه در حال ساخت- روستای دل آباد

خیرین ونیک اندیشان محترم ،شماهم می توانید در ساخت حسینیه در حال احداث صاحب الزمانی روستای دل آبادسهیم باشید وباکمکتان یاور مردم این روستا شوید شماره کارت:۶۰۳۷۹۹۷۲۲۷۲۲۷۹۰۸ شمارحساب:۰۱۰۸۹۸۶۲۶۰۰۰۵ کمکهای شما با شماره های فوق وقت در جهت تکمیل احداث بنا هزینه خواهد شد شماره همراه مسئول مالی حسینیه:محمد رضا سلمانی۰۹۱۵۹۶۳۹۶۶۸ تخریب  وآماده سازی جهت احداث […]

12