دسته‌بندی نشده

با دانلود ونصب نرم افزار رضوان مهمان مهمانسرای امام رضا(ع) شوید

تمام افراد می تواند با نصب  نرم افزار رضوالن   یک روز مهمان امام رضا (ع) در مهمانسرایش شوند  وفقط لازمه کارت ملی به هنگام دریافت زتون را در صحن غدیر  رواق غدیر به همرا ه داشته باشند  

بافندگان فرش کارگاه شماره ۴۶ عتبات مهمان صبحانه مهمانسرا امام رضا (ع) شدند

خواهران مشرف شده به پاپوس امام رضا (ع) اخرین صبحانه حضور خود در مشهد مقدس را در مهمانسرای حضرت تناول نمودند  این خواهران در مدت زمان حضور شان در مشهد تمامی نماز ها جماعت را در حرم مطهر رضوی اقامه نمودند  وبه واقع به پابوس حضرت رفته بودند وکاراصلی شان زیارت حضرت بود وبس

تشرف  خواهران بافنده فرش کارگاه شماره ۴۶  عتبات عالیات روستای دل آباد به حرم رضوی

    ۴۲نفر از خواهران روستا ی دل آباد که به  بافندگی  فرش برای عتبات عالیات مشغول هستند  از ظهر  چهارشنبه ۳۰/۳/۹۷ تا شب شنبه ۱/۴/۹۷بمدت سه روزبه پابوس علی ابن موسی الرضا مشرف می شوند ضمنا این افراد به همت ستاد عتبات ،خیرین ،دهیاری وشورای اسلامی روستا به مشهد اعزام خواهند شد قابل ذکر […]