دسته‌بندی نشده

موقعیت روستای دل آباد

موقعیت روستای دل آباد

.هویت روستا: روستای دل آباد دردهستان القورات /بخش مرکزی بیرجند/ واستان خراسان جنوبی واقع شده است. ۲٫موقعیت جغرافیایی روستا:   ۱-۲-موقعیت ریاضی: روستای دل آباد در شمال شهرستان بیرجند / در۳۳ درجه و۷ دقیقه ی عرض شمالی/در۵۹ درجه و۲۳ دقیقه طول شرقی / در محدوده ی سیاسی دهستان القورات از بخش مرکزی بیرجند قرار دارد ارتفاع […]

درباره ما

درباره ما

درباره باسلام واحترام    بعد ازاینکه انتشار  نشریه روستا ، که بنام  آوا طبیعت دل آباد و به همت و قلم  آقای محمد رضا سلمانی  تدوین   وانتشار می یافت   به دلیل مشکلات و عدم همکاری مسولین ،   متوقف شد . خلا ء آن در روستا بارها توسط دوستان  ذکر شد تا اینکه   […]