دیگراز مسافرخانه روستا خبری نیست

ازمکان های بسیار قدیمی روستای دل آباد که در جنب مسجد قدمی روستا قرار داشت و پس از تخریب  مسجد اولیه  وهمزمان با سازی  آن  بنا شد مسافرخانه ی روستا  بود

مسافرخانه روستای ،در مرکز روستا وکنار جاده ارتباطی روستا به بیرجند قرار داشت ودرب آن به سمت جاده باز می شد ودر واقع اولین دربی که هر رهگذر ی ،در عبور از جاده به سمت روستا ،توجه اورا به خود  جلب می کرد درب این مسافرخانه بود

این مکان طوری طراحی شده بود که دسترسی مسافران به آن بسیار راحت بود واز آنجا که در مرکز روستا ،جنب مسجد وقنات قرار داشت  امکانات اولیه برای اتراق مسافران  را دارا بود واگر مسافری کمبودی داشت می توانست از وسایل مسجد که در کنار مسافرخانه بود وسایل مورد نیاز خود را  تامین نماید ودوباره به مسجد برگرداند در آن زمان بر خلاف امروز درب مسجد ۲۴ساعته باز بود  واستفاده از وسایل مسجد نیز برای رهگذران منعی نداشت.

از این مکان مسافران روستا های اطراف که قصد عزیمت به بیرجند یا مشهد را داشتند برای استراحت بین راهی وتجدید قوا  وادای فریضه نماز استفاده می کردند .

درب این مسافرخانه دولنگه وچوبی بودوهمیشه به روی مسافران باز بود شاید بتوان یکی از دلایل که به دل آباد دیار فهیمان گفته اند این باشد که به فکر همه چیز بوده اند حتی رهگذرانی که از روستا وخسته عبور می کرده اند تا لختی با آسایش وکمال اطمینان آسایش نماید ودغدغه یافتن مکان استراحت الخصوص در زمستان  واگر مریضی همراه دارند نداشته باشند

آخرین کاربرد که این مسافرخانه در اوایل انقلاب داشت محل تجمع افراد در حفاظت از روستا، شب هنگام بود  نحوه استفاده  به این قرار بود که ،افرادی که داوطلب پاسداری از روستا در شب بودند در این مکان تجمع می کردند به گروه های تقسیم می شدند ویک یا دوگروه در این مکان در حال استراحت بودند وهر گروه که خسته می شد جایگزین  آنها می شدند  در این محل گروه آماده برای سایر گروه های چای آماده می کردند تا از گروه که از ماموریت برمی گشت با چای در مسافرخانه پذیرای نماید.

پس از تخریب مسجد جهت باز سازی از آنجایکه دیگر این مسافرخانه کاربردی نداشت تخریب وبه مسجد روستا اضافه گردید شما امروز هیچ اثری از این مسافرخانه نمی توانید بینید وقت گفته پیران روستا موید نوشتار بالاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *