تجربیاتی از دوران خدمت در آموزش وپرورش از معلمی با ۲۷ سال خدمت ،دبیری تا کارشناس آموزش اداره کل (چگونه معلمی موفق باشم)

چکیده:

معلمی را بایدبا عشق وهنر  عجین نمود و با مطالعه مداوم در جهت پر بار نمودن آن کوشید وبا  فرا گیری  تکنولوژِی های جدید  به آن  غنا  بخشید. و  با علم وتخصص به جنگ نادانی  رفت.

معلمی  که دانش آموزان خود را باتوجه به اصول  روانشناسی بشناسد ودانش خود را بروز نماید   و با توجه به آنها  در جهت  آموزش وتربیت  فرا گیران  تلاش   نماید اولین گامهای موفقیت  در معلمی را بر ذاشته است.

معلم موفق، با روشهای متنوع  تشویق وتنبیه آشنایی  کامل  داشته  وتشویق  رادر امر تربیت وتعلیم درسرلوحه کار خود قرار می دهد تا که  طفل گریز پا ی را هم  جمعه به مکتب  آورد.

  معلمان  موفق هیچ گاه  از تشویق وتوجه به حالت های روحی وروانی  دانش آموزان خود  غفلت نمی نماید  وهیچگاه وهیچگاه  از تنبیه به عنوان اولین چاره  ی کار استفاده نمی کند .

هرچند تنبیه، به موقع وبجا  را بعضی ها لازم می دانند  اما  تا از تشویق کاری ساخته است نباید به سراغ تنبیه رفت.

و هنگامی که می خواهیم از تنبیه استفاده نمایم می بایست با انواع روشهای تنبیه ونحوی اجرا آن آگاهی داشته    وبدانیم  برای هر دانش آموزی چه  نوعی تنبیه ودرچه زمانی  ضرورت دارد.

 معلم بایدسعی نمایددانش آموزان   خود را تا جای   که امکان دارد ولارم می داند  بشناسد وبداند که نمی توان برای دانش آموزان  با رفتاری مشابه  از تشویق وتنبیه یکسانی استفاده کرد.

معلمی که با جدید ترین یافته های علمی آشنا  وعلم خود را به روز رسانی می نماید  وبا توجه به یافته های  روانشناسی   با دانش آموزان رفتار  می نماید  معلمی دوست داشتنی  است که  باید به آنها افتخار نمود  واین ها  رابه عنوان الگو به دیگران معرفی نمود.

مقدمه

مهترين سرمايه ، براي هر فرد، آن محدوده ی زمانی  است كه خداوند متعال براي خدمتگزاری به او عطافرموده است. شخص باید  با بهره برداری  از آن  فرصت که بصورت امانت در اختیار او قرار دارد  درراه تكامل خويش وپيشرفت جامعه ودرنهايت رسيدن به فلاح ورستگاري  جامعه تلاش نماید .

بسیارند افرادی که با استفاده صحیح وبرنامه ریزی شده از این فرصت در جهت تعالی خود وخدمت به سایر انسانها بهره می گیرند. وبا داشتن اخلاص  ونیت خدمت به جامعه از فرصتی که تحت عنوان خدمتگزاری از جانب خداوند به او محول شده است نهایت استفاده رامی گیرند. وبه چهره های ماندگارتاریخ می پیوند.

یکی از این فرصت های طلایی جهت خدمتگزاری  شغل  معلمی است.که کاری بسیاری حساس وبا ظرافت خاص می باشد چرا که با  انسان ، انسانی  که دانش آموز  است ودارای قلبی پاک وسلیم وآینده سازان جامعه می باشد سرکار داریم . اوکه اگر خوب تربیت شود جامعه خوب خواهیم داشت واگر بد آموزش ببیند جامعه با ویزگی های بد انسانی اخلاقی  ،اقتصادگی خواهیم داشت .

من از سال دوم  دبیرستان که معلم تاریخم  آقای خزاعی بود وروش  تدریس بسیار عالی داشت آرزو داشتم تا معلم شوم .ومانند اوتدریس نمایم سال ها در این آرزو بودم وخوب درس می خواندم از سال دوم دبیرستان حداقل هشت ساعت در شبانه روز، وفرقی بین تعطیلی وغیر تعطیلی نبود واهل وقت گذرانی نیز نبودم

این فرصت برایم   با پذیرش در تربیت معلم  سال ۱۳۷۰ در رشته علوم احتماعی به  لطف خداوند ممکن شد   در آغاز کار متحیر بودم که چگونه می توانم از این فرصت به خوبی استفاده نمایم  . و معلمی موفق باشم . که دانش آموزان مرا از صمیم قلب دوست داشته باشند.وچون معلم تاریخم باشم خوب دزس دهم ودوست داشتنی باشم

با افراد با تجربه مشورتی داشتم وبه   مطالعه در این خصوص نیز  پرداختم   وهیچ روز وشبی  را بدون مطالعه پشت سر نگذاشتم  تا اینکه دریافتم  که اگر بخواهم  دبیر،معاون ،مدیری موفق باشم  ودر آموزش وپرورش خدمت  نمایم واحساس مفید بودن کنم   باید :

۱-در هرنقشی که انجام وظیفه می نمایم باید مطالعه کافی داشته باشم  و خودم را همیشه به مطالعه نیازمندبدانم

۲-از علم روز به همراهی  تکنولوژِی در تدریس وکار  بهره جویم

۳:   تعاملی سازنده با دانش آموزان ،همکاران  واولیائ  داشته باشم .

۴: دانشم به روز رسانی شود وبه مواد فرا گرفته شده در تربیت معلم قانع نباشم .

۵:دارای ابتکار وخلاقیت(هنرمعلمی)باشم.

۶-با روانشناسی  الخصوص با روانشاسی تربیتی  کودک ونوجوان   بیگانه نباشم.خواه در هررشته وسمتی باشم

۷-نیاز فراگیرانم را بشناسم .ودر جهت آموزش آنها بکوشم

۸-در انجام کارها از مشورت بهره بگیرم ودر انجام آن عجول نباشم

خاطره

دانش آموزی با ظاهر ژولیده  که ترک تحصیل داشت  برای ثبت نام مراجعه کرد  از ثبت نام خوداری کردم روز بعد دیدم از راه پله پایین می آید اورا کنار آوردم گفتم از کجا می آیی گفت کلاس 

با اجازه چه کسی 

که معاون مدرسه از را ه پله پایین آمد  گفت به اجازه بدهید برود توضیح می دهم 

گفت موقع ثبت نام اوشما بعلت بحث با یکی از اولیا ناراحت بودید من به اوگفتم شما موقت  به کلاس برو من با مدیر صحبت می کنم

   با دانش آموز صحبت کردم وقول داده خوب درس بخواند

این دانش آموز با توجه به قولش دانش آموز ممتاز مددرسه الخصوص درس زبان شد وبارها جایزه گرفت واز آن به بعد تصمیم گرفتم در موقع ناراحتی تصمیم نگیریم  وبه ظاهر دانش آموزان قضاوت نکنم

۹-از تجربیات دیگران استفاده نمایم وآنها را به روز رسانی کنم

۱۰-روش تدریسم آمیزه از سخنرانی ،ایفا نقش،بارش مغزی، بیان خلاصه ای از مطالب دروس گذشته ، فعال نگه داشتن داشتن دانش آموزان در موقع تدریش و….باشد.

۱۱-به قولی که به دانش آموزان می دهم پایبند باشم ودرست وبموقع انجام دهم

چگونه معلمی موفق باشم

بدین منظور  تلاش نمودم تا موارد ذیل را در برنامه کاری خود داشته باشم تا بتوانم معلمی موفق باشم:

۱-مطالعه:در تمام دوران خدمتم آخرین ساعت قبل از خوابیدن به مطالعه کتب تاریخی،جغرافیا،ومجلات رشد مدیریت  وسایر موارد سپری می گشت. ودر کتابخانه  مدرسه حضور می یافتم  ضمن مطالعه در کتابخانه از مسئول کتابخانه در همان زمانی که دانش آموزان از کتابخانه کتاب به امانت می گرفتند من هم کتاب می گرفتم  ومی توانم بگویم روزی را به شب نبردم که مطالعه نداشته باشم در اوج خستگی نیز مطالعه می نمودم(بار ها دیدم دانش آموزان همان کتاب های که من به امانت گرفته ام را  از کتاب خانه گرفته اند وخیلی در بالا بردن سطح آگاهی کلاس کمکم می کرد)

۲- درصدی از  حقوقم را به خرید کتاب اخصتاص می دادم  ودر دورانی که مدیر بودم از فصلنامه ومجلات مدیریتی غفلت نمی کردم . هرچند که سایر مجلات  در سبد مطالعه ام   قرار داشتند

۳-در روزهای که جلسه داشتم ام شورای مدرسه،دبیران ودانش آموزان حتما به صورت ویژه در مورد موضوع جلسه مطالعه می نمودم.

۴- تمام سعی را می  نمودم که  با جدیدترین  قوانین ومقررات تحصیلی آشنا باشم  وحداقل در ابتدا هر سال تحصیلی یکبار دیگر  با حوصله  آیین نامه اجرایی وشرح وظایفم خودم وهمکاران  را به دقت مطالعه  نمایم  وتمام دستور العمل های که فکرمی کردم در طول سال تحصیلی با آن نیاز خواهم داشت  را در دسترس داشته  باشم  تا در صورت لزوم به راحتی استفاده نمایم

۴- تنها سالی که کمتر از طرح درس استفاده کردم سال اول خدمت بود با آن که  در موقع به آن بیشتر نیاز داشتم  و پس از آن داشتن طرح درس روزانه وبوجه بندی  در دوران دبیری  ام وداشتن برنامه سالانه با  همراهی تقویم اجرایی در دوران مدیریتم  دراولویت کاریم بود واز آن غفلت نکردم  بطوری که برنامه سالانه ام که در سال اما یک تقویم اجرایی بود در سنوات بعد واقعا یک برنامه سالانه عملیاتی تبدیل شده بود  که معمولا در تابستان آن را تهیه می کردم  وبا شروع سال تحصیلی   در شورای مدرسه به تصویب می رساندم  ودر شورای دبیران  ا، دبیران را در جریان برنامه های که قرار است در طول سال تحصیلی در مدرسه اجرا شود قرار می دادم واستمداد کمک جهت اجرا می نمودم وهر قسمت که مربوط به دبیران ومعاونین بود فتو گرفته ودر اختیار آنها قرا رمی دادم

واز معاونیم می خواسته برای معاونت خود علاوه بر این برنامه برنامه تنطیم نمایند که اجرایی باشد وبا این برنامه هم خوانی داشته باشد

هر دبیر پوشه کاری داشت که طرح درس وبوجه بندی او در آن درج می گردید

خاطره:طرح درس

در تابستان دومین سال خدمت تصمیم گرفتم  طرح درس ها وبودجه بندی درسی سال آینده را آماده کنم حدود یکماه وقتم را گرفت تا آماده کردم یادم است در دومین هفته مهر پوشه روی میز مدیر مدرسه گذاشتم وگفتم اینها طرح درس هایم است چشمانش از تعجب از حدقه در آمد وبا تعجب گفت طرح درس گفتم بلی (در آن زمان استفاده از طرح درس چندان معمول نبود وکسی اصرار بر داشتن آن نداشت  وشاید هم معلمان آن زمان نیازی نداشتند چون تمام هم وغم آن معلمی ومشغله دیگری نداشتند)

۵-تعامل:در تمام دوران خدمت با تمام افرادی که با آنهاارتباط داشته ام تعامل دوجانبه در جهت بهبود انجام کارم بر قرار نموده ام وبا نظر خواهی از آنها در جهت بهبود تدریس ومدیریتم بهره جستم.و تعامل را بعنوان یک اصل در شغل معلمی فراموش نکردم.واین تامل گاهی زندگی شخصیم را مسرور واندک زمانی ملول می کرد.

در دوران مدیریم تمام همکارانم را بعنوان اعضا خانواده  متصور بودم ومشکل آنها را مشکل خود می دانستم وکمتر با همکاری مشکل داشتم واگر هم داشتم به نحوی رفتار می کردم که دانش آموزان متضرر نشوند. وکلیدمدرسه روی میزم بود وهیچگاه دوچار مشکل نشدم به توفیق الهی

اما هرچه تجربه خدمتیم بیشتر می شد تعاملم با دیگران بیشتر وبر موفقیتم افزوده می شده

۶-ابتکار وخلاقیت:همیشه سعی بر آن داشته ام که در تمامی سنوات خدمت از انجام کارهای که در آن ابتکار وخلاقیت نیست پرهیز نمایم  وزمینه را برای ابتکار وخلاقیت درهمکارانم  نیز فراهم نمایم  واز کوچکترین ابتکارات آنها در جهت کیفیت بخشی به تدرس  وامور آموزشی بهره جویم. تا آنها به دنبال ابتکارات بیشتر باشند وآنها به داشتن خلاقیت در کا ر با پخش فیلم وبیان تجربیات دعوت نمایم .

۷-شورا ومشورت:معتقد به انجام کار گروهی  وانجام کار از طریق شورا ومشورت  بودم وسعی  می نمودم در تمام این دوران شوراهای مدرسه  ودبیران  ودانش آموزی را فعال نگه دارم. ودر جهت اجرا  آنچه در این شوراها مصوب می شود کوشش نمایم .واز فکر واندیشه تمامی همکارانم استفاده نمایم   بدین منظور  هر جلسه شورای دبیران را در کلاس یکی از همکاران که به صورت موضوعی در آمده بود برگزا می نمودم  که این خود باعث می شد

بدین منظور با تعاملی که با همکاران داشتم قرار شد هر جلسه شورای دبیران در اتاق یکی از همکاران برگزار شود تا همکاران با ابتکارات آن دبیر آشنا شوند وهر دبیر که تمایل داشت  ده تا بیست دقیقه از وقت جلسه را به تدریس  بپردازد همان کاری که امروزه از آن به نظارت بالینی اطلاق می کنند

وضعیت درسی از مهمترین موضوع هر جلسه بود ودبیرات برای تشویق دانش آموزان خوب محدودیتی نداشتند

یدوهمچنین آن دست از دانش آموزانی که کمترین استفاده از کتابخانه را داشته اند را جهت بررسی استخراج تا راهکارها ترغیب به مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.

۸-در ابتدا سال تحصیلی به همکاری دانش آموزان قوانین کلاس را وضع وتصویب وخودم را ملزم به اجرا آن می دانستم

۹-خواسته هایم را در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان ودبیران به صورت صریح وشفاف بیان می کردم

۱۰-معتقد بودم که معلم باید ظاهری آراسته وتمیز داشته باشد.

۱۱-همگام شدن با دانش آموزان در کار های جنبی مانند مسابقات ورزشی

۱۲-شرکت در نماز جماعت  ودر کنار دانش آموزان بودن

۱۳-به موقع آمدن وبموقع رفتن ونگرفتن  زنگ تفریح

۱۴-ایجاد علاقه در دانش آموزان

راههای ایحاد علاقه  به درس  توسط معلمان موفق:

    ۱/۱) دادن آزادي عمل به دانش آموزان با توجه به قوانین کلاس

    ۱/۲) توجه به همه دانش آموزان نه فقط عده خاصي

    ۱/۳ استفاده از روشهاي فعال تدريس و گروه بندي دانش آموزان ( تيمي )

    ۱/۴) اگر دانش آموز پاسخي مي دهد و جواب سؤال را ميدهد سريعا به او نگوييم كه شما اشتباه مي كنيد بلكه سعي كنيم با طرح سؤالات پياپي او را به جواب درست هدايت نمائيم ( روش سقراطي ) حسن اين كار اين است كه دانش آموز درفعاليتهاي كلاسي هميشه شركت مي كند .

    ۱/۵) ما به عنوان يك معلم سعي كنيم دانش آموزان بجاي اينكه از ما حساب ببرند روي ما حساب كنند و در كارها و مشكلات يار و ياورشان باشيم .

   ۱/۶) سعي كنيم درسهايمان را با روش فعال و متنوع براي دانش آموزان جذاب نماييم .

    ۱/۷) براي رسيدن به هدف هميشه دانش آموزان را تشويق كنيم .

    ۱/۸) به هيج وجه دانش آموزان را تنبيه نكنيم بلكه هميشه به دنبال فرصت باشيم و كوچكترين پيشرفت دانش آموز را به كرات تشويق نماييم تا موجب شادي و نشاط و علاقه دانش آموز به درس شود .

   ۱/۹) به دانش آموزان احترام بگذاريم و آنها را از صميم قلب دوست داشته باشيم .

 ۱/۱۰) با اولياء دانش آموزان صحبت نماييم ( آموزش خانواده ) كه به هيچ وجه بچه ها را به اجبار به انجام تكاليف مكلف نكنند بلكه منتظر باشند تا اينكه فرزندان آنها زماني كه دست به قلم شوند ، همان لحظه بچه ها را بسيار تشويق نمايند ( اين موضوع خصوصا در دوره ابتدايي و پايه هاي اول و دوم براي كودك بسيار خوشايند است) .

   ۱/۱۱) سعي نكنيم كه افكارمان را به زور به شاگردان تحميل نماييم چرا كه كودكان نيز براي خودشان دنيايي دارند و چون ما مي خواهيم به كودكان آموزش دهيم پس سعي كنيم با زبان كودكان صحبت كنيم بقول معروف :

« چونكه با كودك سر و كارت فتاد                         پس زبان كودكي بايد گشاد  »

 ۱/۱۲) هيچ وقت دانش آموزان را با نمره تهديدنكنيم و سعي كنيم با كمترين توجه و جواب ، به دانش آموز نمره خوبي بدهيم .

  ۱/۱۳) بعنوان يك معلم سعي كنيم هميشه درسر كلاس مرتب و منظم باشيم و وضع ظاهري مناسب و دوست داشتني داشته باشيم .

 ۱/۱۴) در انجام تكاليف درسي خصوصا در اوايل كار ، دانش آموزان را آزاد بگذاريد يعني به هر مقداري كه انجام دادند آنها را تشويق نماييم تا پيشرفت نمايند .

ویژگی های معلم موفق تاثیر گذاز

 

پس از سال ها تدریس دریافتم اگر بخواهم معلمی تاثیر گذار باشم می بایست

*مطالعه کافی کتب مرتبط با شغل معلمی ، روزنامه ها و نشریات ، بررسی وبلاگها و سایتها ی فعال معلمان که موجب به روز شدن اطلاعات وی گشته یا موفقیتهایی برایش به دنبال خواهد داشت .

*شرکت فعال در جشنواره الگوها برتر تدریس چهت به روز کردن تدریس

*      حضور فعال در جلسه شورای معلمان مدرسه و اظهار نظرهای صحیح و علمی با استناد به مطالعات کافی و حالت منفعل نداشتن در این جلسات جهت مطرح شدن نظرات مثبت شما و جلب توجه مدیر و سایر همکاران  و نیز ترغیب دیگر معلمان شرکت کننده برای شرکت فعال در بحث های جلسه شورا .

*      شرکت در مسابقات اقدام پژوهی و انتخاب موضوع های جدید برای تدوین.

*      از مدیر مدرسه می خواهد  هر چند وقت یکبار  به کلاس  آمده و از نزدیک شاهد فعالیت و روش تدریس در کلاس باشد  تا چنانچه  نظری داشت  بعدا” به شما اعلام نماید  در غیر اینصورت با هماهنگی مدیر می توانید از سایر  همکاران مانند بازرسان  و کارشناسان اداره برای حضور در کلاس خود دعوت به عمل آورید .

*   بردن ابزار و یا استفاده از رسانه های آموزشی در کلاس ، علاوه بر ایجاد جذابیت در تدریس برای دانش آموزان ،  شما را معلمی  علاقمند ، کوشا و فعال  برای سایر همکاران و مدیر مدرسه معرفی خواهد نمود . ابزار آموزشی الزاما” وسایل گرانقیمت که ممکن است در دسترس شما نباشند ، نیستند ،  بلکه وسایل و موادی ارزان و ساده  مانند انواع عکس ، کتب ، مجلات و روزنامه و غیره نیز مفید است .

*   در خواست از مدیر مدرسه برای برنامه ریزی جهت شرکت دادن دانش آموزان  در بازدید های علمی و کلا ” استفاده از موقعیتهای آموزشی در راستای تدریس .

*    حتی الامکان از بروز درگیری در کلاس درس خود داری نمایید . خیلی اوقات ، خود داری و سعه صدر و چشم پوشی معلم از خطاهای جزیی دانش آموزان ، از وقوع درگیری و تنبیه و به هم ریختن نظم کلاس و مدرسه و متعاقب آن گلایه سایر همکاران و دانش آموزان و والدین ، جلوگیری خواهد کرد . با سعه صدر ، شما به عنوان  معلمی مقتدر و با توانایی مطلوب اداره کلاس برای دانش آموزان و همکاران معرفی خواهید شد .با خطای دانش اموزان در موقعیتهای منا سب دیگر  ، برخوردهای حساب شده و سنجیده داشته باشید و زود از کوره در نروید .

*   در زمان حضور در مدرسه حتی الامکان از گوشه گیری ، پکر بودن ، سکوت مطلق، در فکر فرورفتن ، خشم افراطی، اظهار مداوم گلایه و شکوائیه ، خود داری نمایید تا به زودی از چشم دیگران نیافتید و بلکه دیگران با دیدن شما انرژی بگیرند . در زنگ های تفریح و در دفتر مدرسه و سالن ، نشاط  خود را به دیگران هم منتقل نمایید  . زمانیکه حرفی برای گفتن ندارید  به تبادل تجربه  در مورد امور آموزشی و کلاسداری بپردازید.

*   سروقت در مدرسه حاضر شدن ، سر وقت به کلاس رفتن ، برخورد مناسب با همکاران ، سخنان مفید و سنجیده در جمع همکاران و دانش آموزان ، رعایت  نظم و غیره  معرف خوبی برای شما به عنوان فردی منضبط و موفق خواهد بود .

*   احترام کامل به کلیه کارکنان مدرسه ، احوالپرسی و خداحافظی های گرم ،پرس و جو از احوال همکاران ، شرکت در مراسم مختلف همکاران در خارج از مدرسه ، مساعدت و همدلی با آنان هنگام وجود مصائب و مشکلات ، شما را فردی خونگرم و دوست داشتنی معرفی خواهد کرد.

*   مطالعه روش های تدریس نوین ، کسب تجربه از سایر معلمان موفق ، ارزشیابی از روشهای خود و از همه مهمتر استفاده از شیوه های تدریس فعال و مشارکتی   تاثیر زیادی بر موفقیت شما خواهد داشت . استفاده از این شیوه ها نه تنها معلم را خسته نمی کند  بلکه وی را در بین همکاران مدرسه ، برجسته خواهد ساخت و در یادگیری دانش آموزان  موثر خواهد بود . به عنوان مثال استفاده از الگوی همیاری در کلاس و گروه بندی دانش آموزان باعث خواهد شد آنها ضمن مشارکت و فعالیت در کلاس ، علاقه خاصی به معلم پیدا کرده و این کار رضایت دانش آموزان ، والدین آنها ، مدیر و معاون را نیز در پی خواهد داشت و در نهایت ، شما ، خود پنداری مثبتی  از خود خواهید داشت . استفاده از روشهای مشارکتی و فعال یادگیری از خستگی معلم در کلاس و یکنواخت صحبت کردن وی به میزان زیادی خواهد کاست .

*   انجام برخی امور به ظاهر ساده در مدرسه و کلاس ،  شما را به عنوان فردی فعال ، پر انرژی ، خونگرم و مورد علاقه به دیگران معرفی خواهد کرد که خیلی از معلمان ممکن است  تمایلی بدان نداشته و یا از اهمیت آن مطلع نباشند . مثلا”  انداختن عکس های دسته جمعی با دانش آموزان ،برگزاری جشن فارغ التحصیلی  یا اتمام پایه برای کلاس خود ، شرکت در نماز جماعت مدرسه همراه دانش آموزان ، شرکت در فعالیتهای فوق برنامه و پرورشی همراه دانش آموزان ،شرکت در اردوها و بازدیدهای خارج از مدرسه همراه آنان ، سخنرانی در مراسم آغازین مدرسه ، کمک و مساعدت مدیر ، معاون و مربی پرورشی در اجرای برنامه ها به مناسبتهای مختلف مذهبی و اعیاد  ، امانت دادن کتاب و مجله و غیره به دانش آموزان ،و فعالیتهای متنوع دیگر  ..

معلمی با دانایی عجین است ودر واقع می توان گفت معلمی موفق است که ذهن خلاق  ومطالعه مداوم داشته ودانش آموزان به علم،او ایمان داشته باشند واو را بعنوان الگو پذیرفته باشند

نمونه برنامه سالانه(مدرسه راهنمایی شبانه روزی)

مقدمه:

باتوجه به مسائل ومشکلات خاصی که در هر مدرسه شبانه روزی وجود دارد هر مدرسه برای اینکه بتواند جهت یک سال تحصیلی بر نامه ریزی نمایدضروری است بر نامه سالانه ئ که به بررسی وتشریح وضعیت موجود در زمینه های آموزشی وپرورشی وخوابگاهی وسایر فعالیت های مکمل(اداری ،مالی ،فیزیکی ،خدماتی،بهداشت،تربیت بدنی )بپردازد.تنظیم نماید تا باتبیین وضعیت های موجود و مطلوب وراهکارها ومشکلات اساسی مدرسه واهداف دوره راهنمایی تحصیلی یک برنامه سالانه عملیاتی تنظیم گردد.

مراحل تنظیم برنامه سالانه آموزشگاه:

۱)تشکیل ستاد برنامه ریزی:

اعضاستاد شامل:معاونین،نماینده دبیران،مشاور یا نماینده مشاوران،نماینده انجمن اولیاء ومربیان،نماینده سرپرستان…

سرپرست ستاد:مدیر آموزشگاه

هریک از اعضای ستاد با زیر مجموعه خود یک گروه کاری راتشگیل می دهند.

پیشنهاد:معاونین(آموزشی،پرورشی،اداری)وسرپرستان هر یک در حوزه کاری خود نسبت به تنظیم بر نامه سالانه مخصوص آن معاونت اقدام  واز تجمیع آن نسبت به تنظیم برنامه سالانه آموزشگاه اقدام شود.

۲)تهیه ئ شناسنامه واحد آموزشی وتبیین وضع موجود:

الف)مشخصات:

نام مدرسه:                                         کد آموزشگاه:                                     دخترانه:                                   پسرانه

نوع آموزشگاه:               عادی-دولتی                 شبانه روزی عادی                 نمونه دولتی

سال احداث:                 سال تأسیس:              نوع مالکیت:

ب)نشانی

استان:                             شهرستان:                بخش:                روستا:          کدپستی:

شماره تلفن:                     نمابر:                     آدرس سایت

پ)فضای ها:

ردیف

نام مکان

تعداد

مساحت توضیحات
۱ کلاس درس
۲ کلاس درس موضوعی
۳ آزمایشگاه علوم
۴ کارگاه حرفه
۵ آزمایشگاه رایانه
۶ دفتر
۷ کتابخانه
۸ نماز خانه
۹ بوفه
۱۰ انبار
۱۱ سرایداری
۱۲ موتور خانه
۱۳ حمام
۱۴ سرویس بهداشتی
۱۵ آبخوری
۱۶ خوابگاه
۱۷ سرپرستی
۱۸ سلف سرویس
۱۹ آشپز خانه
۲۰ سرد خانه

 

ت)تجهیزات

ردیف نام تجهیزات تعداد وضعیت توضیحات
۱ رایانه
۲ پرینتر
۳ اسکنر
۴ دستگاه تکثیر
۵ تلوزیون
۶ آب سرد کن
۷ یخچال
۸ فریزر
۹ صندلی دانش آموز
۱۰ میز ونیمکت
۱۱ کمد کتابخانه
۱۲ کمد بایگانی
۱۳ کمدشش درب
۱۴ دوربین عکاسی
۱۵ دوربین فیلم بر داری
۱۶ قالی ۶متری
۱۷ قالی ۱۲متری
۱۸ کیت حرفه
۱۹ کیت علوم
۲۰ ;ماشین لبا س شویی
۲۱ کتاب
۲۲ نرم افزارآموزشی
۲۳ آمپلی فایر
۲۴ تخت خواب
۲۵ وسیله نقلیه
۲۶
۲۷
۲۸

 

ث)نیروی انسانی

تعدادمعاونین:

ا-آموزشی

۲-پرورشی

۳-اداری

۴-فناوری

۵-عمومی

تعدادکل دبیران:

تعداد دبیران موظف:

تعداد دبیرا ن غیر موظف

میانگین سابقه خدمتی:

تعداد دبیران با مدرک غیر مرتبط :

تعداد کتابدار:

تعداد خدمتگزار:

تعداد مشاور:

تعدادمربی پرورشی

تعدادساعات موظف:

آموزشی:

اداری:

تعدادساعات غیر موظف:

آموزشی:

اداری:

سایر توضیحات:

ج)وضعیت موجود آموزشی:

۱)تعداد کل دانش آموزان………..نفر

۲)تعداد دانش آموزان پایه اول وکلاس درس در سال تحصیلی۹۱-۹۰ نفر……./کلاس:

۳)تعداد دانش آموزان پایه دوم وکلاس در سال تحصیلی۹۱-۹۰ نفر……./کلاس:

۴)تعداد دانش آموزان پایه سوم وکلاس در سال تحصیلی۹۱-۹۰ نفر……./کلاس:

۵)میانگین تراکم دانش آموزی درکلاس:

پایه اول:                    نفر

پایه دوم:                   نفر

پایه سوم:                   نفر

۶)میانگین نمرات درسال تحصیلی۹۰-۸۹

پایه اول:

پایه دوم:

پایه سوم:

 

میانگین نمرات آموزشگاه:

۷)وضعیت قبولی درسال تحصیلی۹۰-۸۹

پایه اول            تعداد:                                     درصد:

پایه دوم:            تعداد:                                     درصد:

پایه سوم:            تعداد:                                     درصد:

۸)رتبه واحد آموزشی براساس قبولی درامتحانات خردادماه سال تحصیلی۹۰-۸۹

پایه اول         در شهرستان:                     در استان:

پایه دوم         در شهرستان:                     در استان:

پایه سوم        در شهرستان:                     در استان:

در مجموع سه پایه     شهرستان                      استان

۹)ترک تحصیل درسال تحصیلی۹۰-۸۹در آموزشگاه

پایه اول            تعداد:                                     درصد:

پایه دوم:            تعداد:                                     درصد:

پایه سوم:            تعداد                     درصد:

مجموع سه پایه:     تعداد                                  درصد:

۱۰)تعداد دبیران شرکت کننده در جشنواره الگو برتر تدریس درسال تحصیلی۹۰-۸۹ آموزشگاه ……         نفر

تعداد مقامات کسب شده  درمرحله شهرستانی جشنواره   ……  نفر

تعداد مقامات کسب شده درمرحله استانی جشنواره  ………. نفر

۱۱)تعداد دبیرانی که از بودجه بندی وطرح درس استفاده می نمایند:

۱۲)تعداد جلسات شورای دبیران برگزار شده:

۱۳)دروسی که دبیران غیر تخصصی  تدریس می نمایند:

۱۴) دروسی که میانگین نمرات آن نسبت به میانگین نمرات شهرستان درسال تحصیلی۹۰-۸۹ رتبه پایین تررا به خود اختصاص داده اند

۱اف-درس :                   معدل درس :

ب- درس:                    معدل درس :

ج- درس:                    معدل درس :

د- درس :                   معدل درس :

 

ح)وضعیت موجود خوابگاهی

۱-تعداد کل دانش آموزان خوابگاهی:               نفر

۲-تعداد دانش آموزان خوابگاه بر اساس پایه

پایه اول         نفر

پایه دوم         نفر

پایه سوم        نفر

۲-تعداد خوابگاه ………  اتاق

۳-مبانگین تراکم دانش آموزی در هر اتاق……….نفر

۴-وسایل موجود در هر خوابگاه(

۵- وسایل موجود جهت استفاده دانش آموزان در سر پرستی

۶-وسایل موجود در سلف سرویس

۷-وضعیت ظاهری اماکن ذیل:

الف-خوابگاه

ب-نمازخانه

ج-سالن ها

د- سرپرستی

و-سلف سرویس

ر-آشپز خانه

ز- سرویس های بهداشتی

۸-وسایل گرمایشی مورد استفاده                وضعیت آن

۹-کیفیت برنامه غذایی وتوجه به میان وعده

۱۰-وضعیت دفاتر ورود وخروج کالا

۱۱-در آمد حاصل از ضایعات مانند نان خشک ،کارتن و….

۱۲-موارد توجه شده در برنامه اجرایی خوابگاه:

۱۳-توجه به نماز جماعت،دوره قرآن،ادعیه ها، تماشا تلوزیون ،وررش صبگاهی و…درسال تحصیلی گذشته

۱۴-دانش آموزان روستاهای که سرویس ایاب وذهاب  ندارند.با ذکر تعداد

۱۵-وسایل تحویلی به هر دانش آموز در آغاز سال تحصیلی

۱۶-تعدادکل سرپرستان خوابگاه

۱۷-تعاد سرپرستان حضور یافته درهر شیفت کاری

۱۸-مدت زمان حضور هر سرپرست در خوابگاه در هفته۳ شبانه رو

۱۹-جلسات برگزار شده توسط شورای سرپرستی خوابگاه

۲۰-مسئولیت ها واگذار شده به دانش آموزان

۲۱-نحوه نظارت سرپرستان برعملکرد دانش آموزان خوابگاهی

۲۱-نحوه نظارت سرپرستان برعملکرد آشپزان وکیفیت مواد غذایی

*نمون برگ (۲)

برنامه عملیاتی آموزشگاه                       در سال تحصیلی:

ردیف نوع برنامه:
۱ عنوان برنامه
۲ اهمیت وضرورت اجراء
۳ اقدامات ذیل برنامه  

 

 

۴ وضع موجود  

 

 

۵ نتایج مورد انتظار  

 

۶ اهداف کیفی
کمی
۷ مستندات قانونی برنامه
۸ زمان بندی مراحل اجراء سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
۹ معیارهای ارزیابی برنامه
۱۰ ارزیاب
۱۱ اعتبار مورد نیاز واحد مقدار هزینه واحد جمع اعتبار
۱۲ محل تأمین اعتبار

*پس از تنظیم نمون برگ (۱) برای هریک از عنوان برنامه ها نمون برگ (۲) تنظیم می گردد

*نمون برگ (۳)در پایان اجرا فعالیت توسط ارزیاب  به منظور تعیین میزان تحقق اهداف برنامه وبر طرف نمودن کاستی ها  وادامه آن در صورت لزوم در سال آینده تکمیل می گردد

نمون برگ(۴)

باسمه تعالی

برنامه سالانه مدرسه راهنمایی   ………. در جلسه …………… مورخه  ……… شورای مدرسه آموزشگاه مورد بررسی وتصویب جهت اجرا در سال تحصیلی۹۱-۹۰قرارگرفت ومقرر شد در پایان سه ماهه اول ودوم گزارش از اقدامات انجام شده ودر حال انجام ودر پایان سال تحصیلی گزارش کاملی از درصد تحقق وعوامل باز دارنده به شورای مدرسه جهت بحث وتبادل نظر ارائه شود

اعضاشورای مدرسه

ردیف نام  نام خانوادگی امضاء
۱
۲
۳
۴
۵

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تقویم اجرایی برنامه سالانه مدرسه راهنمایی شهید باهنر

اهداف کلی واقدامات مربوطه درزمینه پرورشی

۱-  مسئله نماز جماعت وبرگزاری هرچه باشکوه ترآن درسطح آموزشگا ه :

اقدامات مربوطه : تشویق دانش آموزان برای شرکت درنماز جماعت . مثل تجلیل ازافراد فعال درزمینه نماز جماعت درپایان هر ماه . شرکت همکاران درنماز جماعت . آموزش احكام ومسائل شرعي دانش آموزان باكمك همكاران مربوطه واهدائ جايزه به افرادبرتر دراين زمينه .

۲- اجرای مراسم صبحگاه بشکل باشکوه ومفرح وایجاد تنوع درنحوه اجرای آن

۴- احیای فرهنگ تلاوت قرآن وانس با آن و از همه مهم تر فرهنگ سازي درزمينه عمل به قرآن

اقدامات مربوطه : بهره گیری ازتجربیات سایرهمکاران دراین زمینه وتلاوت قرآ ن درساعت اول هریک ازکلاسها وتشویق دانش آموزان فعال ازطریق نمره وسایرروشها – ثبت نام از دانش اموزاني كه تمايل داشته باشند در زمينه عاملان به دستورات قرآن فعاليت نمايندوواگذاري مسئوليتهاي مربوطه به اين افراد

۵- برگزاری مناسبتهای ملی ومذهبی بصورت هر چه با شکوه تر.اقدامات مربوطه : تهیه ونصب پارچه , پوستر وتراکت درمناسبتهای مختلف مثل اعیاد دینی وملی وهمچنین ایام شهادت

۶- ارتقاء سطح فرهنگی وتربیتی دانش آموزان . اقدامات : برگزاری مسابقات فرهنگی هنری درسطح       آ موزشگاه دررشته های مختلف وتشکیل گروه سرود , تئاتروفعال کردن شورای دانش آموزی وفعالیتهای مربوط

فعالیتهای مربوط به مهرماه :

آماده سازی مدرسه برای شروع سال تحصیلی جدید:

اقدامات :

  • تهیه تراکت وپارچه بمناسبت آغاز سال تحصیلی وهفته دفاع مقدس ونصب آن
  • مرتب کردن اتاق پرورشی وطبقه بندی پارچه های مختلف
  • مراسم آغاز سال تحصیلی درروز اول مهرماه وخوشامدگویی واستقبال ازدانش آموزان وهمکاران .اجرای اولین مراسم صبحگاه وسخنرانی برای دانش آموزان ,شروع کلاسها وحضوردانش آموزان درسرکلاس درس

۱۰- تهیه ونصب تراکت بمناسبت روز نیروی انتظامی ۱۳/۷/۸۷

۱۱- شروع ثبت نام ازدانش آموزانی که متقاضی شرکت درشورای دانش آموزی هستند۱۴/۷

۱۲- تکمیل لیست دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی , دانش آموزان اهل تشیع  وتسنن,دانش آموزان محروم از نعمت والدین ودارای بیماریهای خاص  وارائه  آن درجلسه شورای دبیران درتاریخ ۱۶/۷/۸۷

۱۳-جمع بندی اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای دانش آموزی وتهیه لیست مربوطه وتشکیل

جلسه ای باحضور مدیرمدرسه ومعاونین ومربی پرورشی جهت تایید صلاحیت نامزدهای

انتخاباتی واعلام اسامی کاندیدای منتخب به دانش آموزان ۲۱/۷/۸۷

۱۴- معرفی کاندیدای شورای دانش آموزی درمراسم صبحگاه وشرح وظایف واهمیت شورای

دانش آموزی توسط آقای آخوندی مدیریت محترم مدرسه .اطلاع رسانی به دانش آموزان

درمورد زمان ومکان رأی گیری شورا.تهیه ونصب اطلاعیه جهت ثبت نام ازدانش

آموزان متقاضی شرکت در مسابقات فرهنگی هنری .نمایش سی دی آموزش احکام در

نمازخانه بعد ازنمازمغرب وعشا .۲۲/۷/۸۷

۱۵- تهیه تراکت بمناسبت روز پیوند اولیا ومربیان وبرپایی جلسه سخنرانی مختصربه همین

مناسبت .۲۴/۷/۸۷

۱۶- تهیه اطلاعیه ونصب آن درتابلو جهت دعوت ازدانش آموزان برای شرکت گسترده در

ورزش دوهمگانی درروزجمعه بیست وششم مهرماه روز تربیت بدنی ۲۴/۷/۸۷

۱۷- فراهم آوردن زمینه برای تبییغات وسخنرانی کاندیدای شورای دانش آموزی واطلاع

رسانی بیشتر به دانش آموزان درمورد وظایف شورا  ۲۸/۷/۸۷

۱۸- فراخوان مقاله درموردامام جعفر صاد ق (ع) ونقش آن حضرت درتبلیغ دین اسلام ۲۸/۷

۱۹- زمینه سازی برای برگزاری انتخابات سالم باتعیین ناظرومسئول صندوق وسایراعضای  صندوق .۲۹/۷/۸۷

۲۰- فراخوان نشریه دیواری باموضوع نوآوری وشکوفایی .فراخوان مقاله پیرامون شهید

فهمیده و۱۳آبانماه .۳۰/۷/۸۷

۲۱- تهیه تراکت , پوستروپارچه مشکی بمناسبت شهادت امام جعفرصادق (ع)ونصب آن

درزمان مناسب ۳۰/۷/۸۷

فعالیتهای مربوط به آبان ماه :

۱- رای گیری شورای دانش آموزی ، شمارش آراءواعلام نتایج انتخابات به دانش آموزان

دراسرع وقت .۱/۸/۸۷

۲- تشکیل اولین جلسه انجمن اولیاومربیان واقدامات مربوطه ( تلاوت قرآن ، سرود جمهوری اسلامی ایران ، سخنرانی وخیرمقدم توسط مدیر آموزشگاه ، سخنرانی مدیر محترم آموزش وپرورش درمیان ، برگزاری نماز جماعت وپذیرایی ، رای گیری برای انتخاب اعضای انجمن اولیاومربیان

۳- جمع آوری مقالات مربوط به شهید فهمیده ونشریات دیواری ، بررسی آنهاوانتخاب

برترینهابرای قرائت واهداءجایزه .۶/۸/۸۷

۴- سخنرانی درمراسم صبحگاه درباره ی شهید فهمیده وهمچنین بسیج دانش آموزی ، قرائت

مقاله برتر دراین زمینه واهداءجایزه به نویسنده آن .تجلیل ازدانش آموزان بسیجی نمونه

تهیه تراکت وپارچه بمناسبت فرارسیدن ولادت حضرت معصومه (س).۸/۸/۸۷

۵- تهیه پارچه بمناسبت ۱۳آبان وآماده سازی تراکت ، پوستر وپلاکاردوپرچم وبطور کلی

آماده سازی مدرسه ودانش آموزا ن برای شرکت درراهپیمایی ۱۳ابانماه .تهیه تقدیرنامه

جهت اهدابه دانش آموزان نمونه درزمینه های مختلف جهت روز دانش آموز ۱۲/۸/۸۷

۶ – شرکت باشکو ه درمراسم ۱۳آبان ۱۳/۸/۸۷

۷- فراخوان مقاله ونشریه دیواری درباره امام رضا(ع) ۱۴/۸/۸۷

۸- تهیه پارچه وپوستردرزمینه ولادت امام رضا(ع) ونصب آنها درتاریخ مناسب ۱۵/۸/۸۷

۹- جمع آوری مقالات ونشریه های برتر در رابطه با امام رضا (ع)، بررسی وانتخاب برترین

آنها . آماده سازی نمازخانه جهت برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) ودعوت ازیکی ازبرادران

مداح واجرای برنامه های شاد .۱۹/۸/۸۷

۱۰- برگزاری جشن میلاد امام هشتم وبرنامه های مربوط به آن ۲۰/۸/۸۷

۱۱- گرامیداشت روز کتاب وکتاب خوانی وبرگزاری مسابقه کتابخوانی ۲۵/۸/۸۷

۱۲- فراخوان عکس ومقاله درمورد بسیج .ثبت نام ازدانش آموزان متقاضی شرکت در

مسابقات ورزشی مثل دوچرخه سواری وطناب کشی بمناسبت هفته بسیج ۲۶/۸/۸۷

فعالیتهای مربوط به آذرماه :

۱- تهیه تراکت بمناسبت روز بسیج مستضعفین .تهیه تراکت ، پوستروپارچه به مناسبت                           شهادت امام محمد تقی (ع) ۴/۹/۸۷

۲- سخنرانی در مورد بسیج و اهمیت آن، و اهدای جوایز به مقالات و عکسهای برتر در   زمینه بسیج و بسیجی برگزاری مسابقات ورزشی و اهداء جوایز ۵/۹/۸۷

۳- تهیه و نصب تراکت و پارچه به مناسبت فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ۹/۹/۸۷

۴- تهیه و نصب تراکت در رابطه با روز جهانی مبارزه با ایدز ۱۲/۹/۸۷

۵- نصب پارچه و تراکت مربوط به شهادت امام محمد باقر(ع) و تسلیت شهادت آن حضرت در مراسم صبحگاه ۱۵/۹/۸۷ و ۱۶/۹/۸۷

۶- تهیه تراکت و پارچه و ریسه لامپ به مناسبت فرا رسید ن عید سعید قربان فراهم آوردن مقدمات برای برگزاری جشن در هفته ولایت در محیط آموزشگاه و دعوت از مداح وسخنران در این رابطه. آماده سازی گروه سرود جهت شرکت در جشن ولایت. برگزاری مسابقه ای مربوط به عید غدیر و اهداء جوایز به نفرات برتر۱۷/۹/۸۷

۷- برگزاری دعای عرفه در محل نمازخانه و نصب تراکت و پارچه مربوط به عید سعید قربان . تهیه تراکت و پارچه مربوط به ولادت امام علی نقی(ع) ۱۸/۹/۸۷

۸- نصب تراکت و پارچه مربوط به ولادت امام هادی (ع) ۲۳/۹/۸۷

۹- تبریک به مناسبت ولادت امام هادی(ع) و سخنرانی در مراسم صبحگاه ۲۴/۹/۸۷

۱۰- برگزاری جشن ولایت در خوابگاه و تجلیل از دانش آموزان برتر و مقالات برگزیده. برگزاری ایستگاه صلواتی در یکی از روزهای هفته ولایت

۱۱- برگزاری جشن کلیف ،اجرای سرود،تئاتر،اهداجوائز

فعالیتهای مربوط به دی ماه:

۱- مقدمه چینی و فراهم کردن تراکت و عکس د رمورد ایمنی و زلزله و چگونگی مقابله با آن ۲/۱۰/۸۷

۲- نصب تراکت به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) ۳/۱۰/۸۷

۳- برگزاری مانور زلزله و آموزش دانش آموزان در رابطه با چگونگی برخورد با مصدومین و حمل و درمان آنها ۴/۱۰/۸۷

۴- سخنرانی برای دانش آموزان در رابطه با نهضت سواد آموزی اهمیت آن و تشویق دانش

آموزان نسبت به اشاعه فرهنگ سواد آموزی به خانواده ها ۷/۱۰/۸۷

۵- آماده سازی و تهیه پارچه و پوستر و پرچم مشکی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و نصب آنها در محیط آموزشگاه. فراخوان مقاله با موضوع فلسفه قیام امام حسین (ع). تشکیل هیئت سینه زنی دانش آموزان برای شرکت در مراسم عزاداری محرم ۸/۱۰/۸۷

۶- برگزاری مراسم زیارت عاشورا ومراسم سینه زنی در خوابگاه مدرسه و دعوت از مداحان اهل بیت و سخنرانی در مورد قیام امام حسین و فلسفه آن ۹/۱۰/۸۷

۷- مراسم سینه زنی و عزاداری هیئت دانش آموزان در محل نمازخانه، مداحی و نوحه سرایی توسط مداح۱۴/۱۰/۸۷

۸- نصب تراکت و پارچه به مناسبت شهادت حضرت ابوالفضل وامام حسین (ع) و امام سجاد(ع) ۱۶/۱۰/۸۷

فعالیتهای مربوط به بهمن ماه:

۱- فراخوان مقاله و نقاشی پیرامون دهه فجر و امام خمینی۱/۱۱/۸۷

۲- آماده سازی گروه سرود و تئاتر جهت شرکت در برنامه های دهه فجر، ثبت نام از دانش آموزان برای شرکت در مسابقات مفرح مربوط به دهه فجرو تشکیل جلسه ای با شورای دانش آموزی توجیه آنان و شرح وظایف در رابطه با آذین بندی مدرسه برای دهه فجر و برگزاری مراسم مختلف در این ایام ۸/۱۱/۸۷

۳- تبریک به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر و بازگشت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ و برنامه های مخصوص این روز در مراسم صبحگاه ۱۲/۱۱/۸۷

۴- جمع آوری مقالات نوشته شده در رابطه با انقلاب و دهه فجر و انتخاب برترین آنها جهت قرائت در جشن ویژه این ایام ۱۳/۱۱/۸۷

۵- تهیه تراکت و پارچه  و پوستر به مناسبت فرا رسیدن ولادت امام موسی کاظم (ع) ونصب آنها، آذین بندی نمازخانه جهت برگزاری جشن میلاد و جشن ویژه دهه فجر ۱۴/۱۱/۸۷

۶- برگزاری جشن در فضای خوابگاه به مناسبت ولادت امام موسی کاظم (ع) و جشن ویژه دهه

فجر ۱۵/۱۱۸۷

۷- تهیه تراکت- پارچه و پوستر مربوط به ۲۲ بهمن و راهپیمایی این روز ، آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در مراسم ۲۲ بهمن ۲۰/۱۱/۸۷

۸- شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، سر دادن فریاد الله اکبر در محوطه آموزشگاه در ساعت مقرر ۲۲/۱۱/۸۷

۹- تهیه تراکت و پارچه مشکی به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و نصب آن ۲۷/۱۱/۸۷

فعالیتهای مربوط به اسفند ماه:

۱- دعوت از یکی از دبیران محترم ادبیات برای صحبت در باره خواجه نصیر الدین طوسی ، تهیه تراکت و پارچه مشکی به مناسبت فرا رسیدن رحلت حضرت رسول (ص) شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ۴/۱۲/۸۷

۲- گرامیداشت هفته تربیت و برگزاری مسابقاتی به همین مناسبت و اهداء جایزه به افراد برتر در زمینه ۱۰/۱۲/۸۷

۳- اطلاع رسانی درباره روز احسان و نیکوکاری  و روز درخت کاری و تشویق دانش آموزان به کاشتن درخت . تهیه تراکت و پرچم مشکی به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری(ع)۱۸/۱۲/۸۷

۴- برگزاری مراسم ویژه هفته وحدت  و ایام ولادت با سعادت پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)

. تجلیل از برگزیدگان اخلاقی به مناسبت روز اخلاق و مهرورزی۲۴/۱۲/۸۷

فعالیتهای مربوط به فروردین ماه:

۱ – برنامه ریزی برای روز طبیعت ونرمش وپاکسازی فضای درختان.

۲- دادن موضوع انشاءدرمورد روز جهانی کودک ومسابقه نقاشی به همین مناسبت.

۳- تهیه ونصب پارچه وتراکت به مناسبت ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع)ومولود خوانی توسط همکاران.

۴- دعوت ازمربی بهداشت جهت سخنرانی درمورد سلامت وسلامتی واهمیت آن.

۵- تهیه ونصب پارچه وتراکت درمورد وفات حضرت معصومه(س).

۶- برنامه ریزی برای گردهمایی روز ملی فن آوری هسته ای.

۷- دعوت از دبیران ادبیات آموزشگاه تا درمورد روز عطار نیشابوری در مراسم صبحگاه صحبت کنند.

۸- تهیه بروشور وتراکت وپوستردرمورد روز جهانی هموفیلی

۹- سخنرانی وجلسه پرسش وپاسخ درمورد هموفیلی توسط مربی بهداشت آموزشگاه درمراسم صبحگاه

۱۰- تهیه تراکت وپوسترودعوت ازمسئولین نیروی انتظامی درمورد روز ارتش برای دانش آموزان سخنرانی کنند.

فعالیتهای مربوط به اردیبهشت ماه:

۱- فراخوان تحقیق درمورد سعدی ونقش اودر تعالی زبان وادب فارسی واهداءجایزه به اثر برتر دراین زمینه

۲- به مناسبت روز زمین پاک نظافت عمومی در سطح مدرسه برگزار شود.

۳-  سخنرانی درباره نقش واهمیت وتاسیس سپاه پاسداران در مراسم صبحگاه.

۴- تهیه تراکت وپوستر درمورد شکست حمله آمریکا به ایران وسقوط هواپیماهای نظامی آمریکادرصحرای طبس وسخنرانی در این زمینه در مراسم صبحگاه.

۵- فراخوان مقاله در مورد شکست هواپیماهای آمریکایی درصحرای طبس وعلت وکیفیت بروز این حادثه از دیدگاه دانش آموزان .

۶- سخنرانی توسط مدیریت محترم آموزشگاه درموردشوراها ونقش واهمیت آن در مراسم صبحگاه

۷- معرفی هفته شهر وشهروندی به دانش آموزان وفراخوان نقاشی دراین زمینه.

۸- تکریم وبزرگداشت سالروز عملیات بیت المقدس ، نصب تراکت وپوستروهمچنین برگزاری نمایشگاه عکس دراین زمینه.

۹- تهیه ونصب پارچه وتراکت درمورد ولادت باسعادت حضرت زینب(س) وروز پرستار

۱۰- دعوت از مربی بهداشت تادرمورد پرستار ونقش ارزنده اودر مراسم آغازین سخنرانی کند.

۱۱-تهیه ونصب پارچه وتراکت وبروشور برای سالروز شهادت استاد مطهری وگرامی داشت روز معلم،برنامه ریزی برای برگزاری جشنی شاد دراین روز درمحل خوابگاه آموزشگاه.

۱۲- اجرای سرودتوسط گروه سرود واهداء گل به معلمین عزیزجهت تجلیل اززحمات آنان درروز معلم.

۱۳- تهیه کادو برای معلمین محترم.

فعالیتهای مربوط به خرداد ماه:

۱- تهیه تراکت ونصب آن به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف وآگاهی دادن به دانش آموزان برای استفاده درست ازکالاهای مصرفی موجود

۲- دعوت ازبرادر سجادی دبیرادبیات برای سخنرانی درمورد شناخت ملاصدرا

۳- تهیه پارچه و تراکت و نصب آن درموردفتح خرمشهر

۴- شعار دسته جمعی وگفتن تکبیردرمراسم آغازین به مناسبت سوم خردادسالروز فتح خرمشهر .

۵- به تصویرکشیدن حالتهای زمان جنگ وفتح خرمشهرتوسط دانش آموزان باتوجه به شنیده های

آنان  واهداءجایزه به بهترین نقاشی دراین زمینه.

۶- نمایش فیلم فتح خرمشهربعدازکلاسهای آموزشی درمحل نمازخانه

۷- صحبت درموردمجلس شورای اسلامی وآشنایی دانش آموزان بااهمیت ونقش مجلس در کشور

 

۸- تهیه پارچه وتراکت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)،مداحی توسط همکاران

۹- تهیه ونصب پارچه سیاه بمناسبت ارتحال امام خمینی(ره)وبرگزاری دعای توسل

۱۰- آشنا نمودن دانش آموزان با قیام ۱۵خرداد۱۳۴۲وبیان اهداف وجزئیات این قیام

۱۱- فراخوان نقاشی درموردروز جهانی محیط زیست واهداءجایزه به نقاشی برتر دراین زمینه .

۱۲- دعوت ازمسئولین محیط زیست اسدیه برای سخنرانی درمراسم آغازین

۱۳- تهیه پارچه وتراکت به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)وروز زن وتولد امام خمینی(ره)

۱۴- سخنرانی درمورد  روزجهادکشاورزی وبیابان زدایی واز دبیر جغرافیادعوت بعمل آیدتادراین زمینه دانش آموزان رابیشتر آشنا کند.

۱۵- در مورد سالروزانفجاردرحرم مطهرحضرت امام رضا(ع)صحبت نموده ونقش منافقین دراین زمینه

برنامه ی سالانه ی خوابگاه

شبانه روزی شهید باهنر اسدیه

۱- حضور سرپرستان دو روز قبل از آغاز سال تحصیلی جدید جهت آماده نمودن کارها و پرونده ها

۲- آماده نمودن دفاتر ورود و خروج کالا به انبار خوابگاه

۳- مشخص نمودن خوابگاه و شماره عضویت هر یک از دانش آموزان

۴- دادن وسایل اولیه به رابطین خوابگاه جهت توزیع در خوابگاه

۵-آماده نمودن دفترچه بانکی ومرخصی و دفترچه انضباطی برای هر دانش آموز

۶-گرفتن اطلاعات از والدین دانش آموزا ن وامضا(رضایت نامه )هر ساله

۷-آماده نمودن برنامه اجرایی برای روزهای غیر تعطیل وتعطیل

۸- تدوین برنامه ی غذایی

۹- آماده نمودن فرم ارزشیابی ،نگهبانی ،ضد عفونی ،قبض انبار،رابطین وناظرین هر خوابگاه و ارزشیابی روزانه از خوابگاهها توسط ناظرین و انتخاب دانش آموزان و ناظرین برتر در پایان هر ماه

۱۰- نظارت بر کار آشپزان  و نگهبانان و خواب دانش آموزا ن

۱۱- برپایی جنگ شادی و تماشای تلوزیو ن وبر گزاری دوره قرآن بعد از نماز صبح در نمازخانه واقامه ی نماز جماعت در هر سه نوبت

۱۲- برگزاری جشن وعزاداری ائمه به صورت باشکوه در خوابگاه

۱۳- نظارت بر کلاسهای فوق بر نامه در خوابگاه

۱۴- شناسایی دانش آموزان مشکل دار و تلاش در جهت رفع آن

۱۵- پیگیری غیبت دانش آموزان وارسال آن به آموزش

۱۶- آماده نمودن لیست نیاز مندیها و ارسال آن به آموزش

۱۷- مشخص نمودن ساعات کلاس به دانش آموز  ووی به والدین

۱۸- برگزاری ادعیه وزیارت عاشورا ودعای توسل وکمیل در زمان مربوطه در نماز خانه

۱۹- نشست با دانش آموزان در پایان هر ماه وارائه نظرات ویپشنهادات آنان و بررسی پیشنهادات مناسب تلاش در حل مشکلات انان

۲۰- نشست سرپرستان با یکدیگر در پایان هر ماه

۲۱- ارائه گزارش کار ماهیان هسرپر ستان به مدیریت آموزشگاه

۲۲- شناسایی دانش آموزان مریض ومعرفی آنان بهپزشک جهت درمان وپیگیری دستورات پزشک در خوابگاه

۲۳- تهیه وتدوین شیفت کاری سرپرستان وزمان استراحت آن ها

۲۴- نحوه مرخصی وایاب وذهاب دانش آموزان

۲۵- توجه ویژه به بهداشت دانش آموزان ووسایل شخصی آنان

۲۶- ارزشیابی روزانه ازخوابگاه ها

۲۷-شناسایی خوابگاه برتر،ناظرین برتردرپایان هرماه ونوشتن تشویقی دردفتر انضباطی ودادن کارت جایزه به آنان

شیفت کاری زمان استراحت سرپرستان

موضوع نام همکار ناظردر روزهای زوج نام همکار ناظر در روزهای فرد توضیحات
کنترل نظافت صبح آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی آقای هاشمی
حضور در سلف وآشپزخانه آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی
حضوردرسلف وقت نهار آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی آقای هاشمی
کنترل استراحت دانش آموران از ساعت۳۰/۲تا۴عصر آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی
کنترل مطالعه عصر آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی آقای هاشمی
حضور درسلف برای توزیع شام آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی
کنترل مطالعه اول در شب آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی
کنترل مطالعه دوم در شب آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی آقای هاشمی
کنترل دانش آموزان وآماده نمودن آنان برای خاموشی آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی
حضور در سلف زمانی که مهمان داریم آقای هاشمی آقای ایزدی  یاآقای امیر آبادی

*ضمنا نوشتن وتنظیم صورت جلسات و تحویل  وتحول کلی پول به دانش آموزا ن بر عهده ی آقای هاشمی و ثبت ورود وخروج مواد انبار در دفتر کل ونوشتن برنامه نظافت هفتکی بر عهده  آقای ایزدی و آقای امیر آبادی می باشد.

*هنگام اذان در سه وعده ی شبانه روز همکاری که در سلف حضور ندارد باید جهت باشکو ه شدن نماز جماعت و تشویق دانش آموزان به شرکت در نماز همکاری نماید

 

لیست ناظرین ومسئولین دانش آموزی

نام مسئولیت تعداد نام افراد مسئول
ناظر کل ۱نفر یاسین جمشیدی
ارزشیاب ۲نفر سید مرتضی حسینی-حسین عبد اللهی
ناظر محوله ۱نفر حسن لطفی
ناظر سلف ۲نفر کاظم قندی – مصطفی نخعی
ناظرتوالت ۱نفر عبد الحمید منوچهری
ناظر ظرفشویی ۱نفر محمد جواد سبزکار
بر گزاری نماز ۲نفر محمد تخویجی- محمد شبان
بر گزاری دور ه قرآن ۱نفر قاسمئ خسروی
حمع آوری نان خشک ۱نفر ابراهیم امینی
ناظر ساعت مطالعه ۲نفر مرتضی خسروی
حمام ۱نفر حسین عبادی
نگهبانی ۱نفر محمد صذیق اسماعیلی
تلفن ۱نفر حامد گلی
توزیع وتحویل نان ۱نفر سید محمد شمس آبادی –قاسم سبزکار
غذای دبیران ۲نفر مهدی نبوی زاده-حسین راشدی –قاسم داوودی
بسته بندی حبوبات ۲نفر سعید کاری- محمد سالخورده
جمع آوری زباله ۲نفر ابراهیم زارع
نظافت سرپرستی ۳نفر مسلم خسروی –حسن محمد زاده – حسن خسروی
حضور وغیاب ۱نفر سلمان خسروی
سالن بالا ۳نفر عباس قدی
سالن پاین ۱نفر
جاکفشی ۱نفر محسن تخویجی
شیشه های ورودی ۱نفر حسین بهلولی

افراد فوق از کلیه نظافت ها معاف  می باشند                 شورای دانش آموزی- سرپرستی خوابگاه

۳

 

 

رتب

 

 

 

 

 

نام آموزشگاه:                            نام مدیر:                  نام معاونین:۱-آموزشی:                    ۲-پرورشی:

 

۳-فناوری:                       ۴:اجرایی:                   ۵-عمومی:                     تعداد کل دانش آموزان:          شبانه روزی:

ردیف شاخص های ارزیابی عملکردامورآموزشی،پرورشی وخوابگاهی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف توضیحات(مستندات)
۱ انعقاد قرار داد شاخص های آموزشی  بامدارس
۲ اقدامات انجام شده در جهت تحقق شاخص های آموزشی
۳ اقدامات آتی در جهت تحقق شاخص ها
۴ نحوه اجراونظارت برطرح های در حال اجرا(طرح های دفتر متوسطه راهنمایی)
۵ نحوه نظارت براجرای طرح ها
۶ بررسی محاسن ومعایب در اجرا
۷ برگزاری جلسات شورای دبیران
۸ برگزاری جلسات شورای مدرسه
۹ تجزیه وتحلیل وضعیت آموزشی
۱۰ اقدامات انجام شده یا در حال انجام جهت بهبود یا رشد وضعیت آموزشی
۱۱ نحوه تشویق دانش آموزان
۱۲ کلاس های فوق برنامه
۱۳ فعالیت های درحال انجام جهت غنی سازی اوقات فراغت(ادعیه ها،مراسمات ملی ومذهبی و….)
۱۴ برنامه غذایی ورعایت آن
۱۵ برنامه اجرایی خوابگاه
۱۶ گزارشات سرپرست به مدیر
۱۷ نحوه پیگیری گزارشات
۱۸ وضعیت بهداشتی (سلف،خوابگاه،حمام سرویس هاو
۱۹ وضعیت نماز خانه وبرگزاری نماز
۲۰ وضعیت جعبه کمک های اولیه-کپسول اطفاءحریق
۲۱ توجه به بیمه ها
۲۲ نحوه مشارکت دانش آموزان در امورات آموزشی ،پرورشی وخوابگاهی
۲۳ اسناد مالی ومصوبات شورای مالی
۲۴ کمک های مالی دریافت شده از دانش آموزان ومجوز لازم
۲۵ برگزاری جلسات پرسش وپاسخ
۲۶ وضعیت سرانه واریزی وموجوددی بانکی
۲۷ آشپز خانه مرکزی وچکونگی سرویس دهی

 

 

نمون برگ ارزیابی عملکرد مدارس شبانه روزی آموزش وپرورش استان…………….
نام واحد آموزشی:                                                 شهرستان /منطقه:                                                                          تاریخ بازدید :     /    /۱۳۹۱
دوره تحصیلی:                                                                  تعداد دانش آموز:                                                               جنسیت:
نام ونام خانوادگی مدیر:                                                                                              شماره تلفن آموزشگاه:
ردیف شاخص های بازدید عالی(۵) خیلی خوب(۴) خوب(۳) متوسط(۲) ضعیف(۱) اقدام نشده(۰)
۱ چگونگی سازمان عملی واحد آموزشی شبانه روزی از لحاظ نیروی انسانی
۲ اجرای فعالیتهای آموزشی براساس فرم های مخصوص مدارس راهنمایی ودبیرستانهای شبانه روزی
۳ برنامه ریزی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در مراکز شبانه روزی(تهیه برنامه مطالعاتی ؛طراحی برنامه مناسب برای فعالیتهای مذهبی؛ورزشی؛استفاده از وسایل سمعی بصری)
۴ انجام بازدید های علمی؛آموزشی وبرگزاری اردو های فرهنگی؛تربیتی دانش آموزان در طول سال تحصیلی
۵ تشکیل جلسات ماهانه با دانش آموزان به منظور جلب مشارکت واستفاده از نظرات وابتکارات آنان
۶ رعایت ضوابط مرتبط با ساعات کار شبانه روزی هایی که بصورت یک نوبته دو نوبته اداره می گردد
۷ اجرای ساعات فوق برنامه بر اساس ماده ۱۳اساسنامه مدارس شبانه روزی
۸ تنظیم برنامه آموزشی وپیش بینی شرایط لازم برای اجرای طرح خود اتکایی (دوره راهنمایی)
۹ توجه به حضور وغیاب دانش آموزان ومراقبت در ورود وخروج آنان در خارج از برنامه آموزشی
۱۰ بررسی علل ترک تحصیل دانش آموزان وبرنامه ریزی برای پیشگیری ازآن
۱۱ نظارت بر عملکرد عوامل اداری(سرپرست؛کمک سرپرست؛ناظرخرید؛آشپز؛راننده و…وتشکیل جلسات ماهانه با آنان
۱۲ مراقبت از دانش آموزان وکنترل خوابگاها؛سالن غذاخوری؛آشپز خانه وثبت در دفتر مخصوص
۱۳ اجرای مطلوب مسابقات علمی مخصوص مراکز شبانه روزی
۱۴ رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشت عمومی خوابگاها؛سالن غذا خوری ؛ آشپز خانه؛نمازخانه و…
۱۵ تهیه کارت سلامت ونصب آن در محل کار توسط متصدیان طبخ مواد غذایی
۱۶ نظارت برنحوه ی تهیه   مواد غذایی؛رعایت استاندارد های لازم در نگهداری ؛طبخ؛توزیعآن بین دانش آموزان باتوجه به آمار وبرنامه غذایی
۱۷ کنترل چگونگی ورود وخروج کالا ومواد غذایی از انبار به آشپزخانه وثبت در دفتر مخصوص
۱۸ تنظیم برنامه غذایی دانش آموزان واجرای دقیق آن وارسال یک نسخه به اداره
۱۹ تهیه ونصب کپسول اطفاء حریق در فضاهای مورد نیاز در مراکز شبانه روزی وکسب توانایی عوامل اجرایی در استفاده از آن در مواقع ضروری
۲۰ جذب وبکار گیری نیروی انسانی ماهر ومتعهد (بویژه سرپرستان)در امور مربوط به شبانه روزی
۲۱ تشکیل شورای مالی مرکز وتنظیم صورتجلسات مربوطه
۲۲ رعایت مقررات در پذیرش وتحصیل دانش آموزان
۲۳ رعایت مقررات درتحویل ودریافت وسایل وملزومات به دانش آموزان در آغاز وپایان سال
۲۴ واریز کلیه وجوه دریافتی به حساب واحد آموزشی
۲۵ اتخاذ شیوه های مناسب برای مراقبت از اموال درساعات غیر آموزشی
۲۶ تهیه تجهیزات وامکانات لازم برای خوابگاه ؛آشپز خانه
نام ونام خانوادگی ناظر:

 

۵-شورا ومشورت:معتقد به انجام کار گروهی  وانجام کار از طریق شورا ومشورت می باشم وسعی نمودم در تمام این دوران شوراهای مدرسه را فعال نگه دارم.

ردیف نوع برنامه:
۱ عنوان برنامه
۲ اهمیت وضرورت اجراء

 

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *