در خواستگاری به چه نکاتی باید توجه کرد

ازدواج یکی از سنت های مورد تاکید اسلام است که با توجه به آن بر هر جوان که به سن ازدواج می رسد لازم است این سنت موکده که با فطرت وسرشت انسانی اونیز تطابق دارد راانجام دهد.لذا تصمیم گرفتیم در رابطه با خواستگاری ،که از مراحل حساس ودر واقع شالوده اولیه ، ازدواج است چند سطری بنگاریم . تا جوانان راهم به این امر مهم ترغیب و  هم به ظرافت های پنهان آن در وسع خود آشنا نماییم.
چرا مرحله خواستگاری خیلی مهم است؟
اولین مرحله در ازدواج خواستگاری است که اگر براساس شناخت واقعی طرفین از یکدیگر وخانواده ها انجام شود در واقع می توان گفت فونداسیون اولیه ازدواج به خوبی شکل یافته ومی تواند پشتوانه قوی برای سایر مراحل ازدواج باشد.
اما چنانچه این مرحله که اولین مرحله آشنایی طرفین با یکدیگر است  براساس شناخت کاذب ودروغین شکل بگیرد درسایر مراحل باید انتظار داشت که با کوچکترین ناملایمتی زندگی شیرین زوجین دچار مشکل شود.
در مرحله خواستگاری به چه نکاتی باید توجه کرد؟
مرحله خواستگاری مرحله،حساسی است که هر دو زوج باید تمام حواس خود راجمع وبکار گرفته تا با زوجی ازدواج نمایند که با یکدیگر سنخیت های لازم را در جمیع جهات داشته وگول ظواهر زود گذر را نخورند وبدین منظور توصیه می گردد دختر وپسر که قصد دارند با یکدیگر ازدواج نمایند قبل از مرحله وابستگی که این مرحله در جوانانی که در سنین پایین ازدواج می نماید زودتر شکل گرفته وباعث می شود دختر وپسر در مواردی چشم بر حقایق ببندند وهرچه بزرگان و والدین توصیه نمایند که برای یکدیگر مناسب نیستند زیر بار نروند وازدواج نمایند چون این مرحله نیز با ازدواج وروبرو شدن با حقایق فروکش می نماید لذا مشکلات زوجین شروع وگاها به طلاق ختم می شود.
نکاتی که بایددر مرحله خواستگاری مورد توجه قرارگیرد:
۱-از یک سنخ بودن از قبیل اعتقاد والتزم به فرایض دینی و…(افرادی که از خانواده مذهبی هستند بهتر است با خانواده مشابه خود ازواج نمایند)
۲-وضعیت مالی :هرچند خداوند ضمانت کرده بندگانش را روزی دهد ولی بهتر است خانواده ها از لحاظ وضعیت اقتصادی وضعیت مشابه داشته باشند تا زوجین بهتر بتوانند یکدیکر را درک نمایند وانتظارات غیر معقول از یکدیگر نداشته باشند.

۳-جایگاه اجتماعی:منظور از جایگاه اجتماعی وضعیتی است که دو خانواده در اجتماع دارند که اگر دو نفر از جایگاه تقریبا مشابهی نباشند ممکن است در نوع روابط با اطرافیان طرف مقابل در برخورد های اولیه وثانویه دچار مشکل شده وگاها به ظاهر سازی بپر دازند.
۴-صداقت وراستی:شالوده اصلی وآنچه باعث خوشبختی در ازدواج می گردد راستی وصداقت است.کوچکترین دروغ در مرحله خواستگاری ممکن است مشکلی بزرگ در آینده شود چرا که ممکن است آن مشکل کوچک از نظر طرف مقابل بسیار مهم وبزرگ باشد . لذا بهتر است طرفین کوچکترین دروغی نگفته وزندگی را با راستی وصداقت شروع نمایند تا پشتوانه بزرگی برای آینده ومشکلات فرا روی زندگی در آینده داشته باشند.تا در مشکلات نیز زوجین،یکدیگر را در کنار خود وحلال مشکل ببینند.
۵-ایمان وعمل:در خانواده هایی که دارای ایمان هستند وبه آنجه ایمان دارند عمل می نمایند وصداقت کردار وگفتار دارند طلاق کمتری مشاهده شده است.
چگونه می توان به شناخت اولیه رسید؟
لازم است قبل از هر چیز تحقیق پیرامون خانواده شروع شود واطلاعات اولیه از وضعیت خانواده در جهات مختلف از همسایگان، آشنایان،دوستان، محل کار،زندگی ،مسجد محل کسب توسط افراد مورد وسوق جمع آوری نمود.
در این مرحله گاها ممکن است با اطلاعات ضد ونقیضی روبروشد که با مشورت با اهل فن وحقیقت یاب، به شناخت واقعی می توان رسید و باید از شناخت های فضای مجازی که در خیلی از موارد نمی توان درستی آن را کشف نمود  اجتناب نمود.
لازم است مرحله تحیقیق توسط افراد بی غرض ودلسوز وواقع بین انجام شود.
اگر در مرحله تحقیق اولیه به نتیجه لازم رسیدیم موقع آن است که مرحله مقدماتی خواستگاری انجام شود.
مرحله مقدماتی خواستگاری:
در این مرحله پسر از والدین خود می خواهد تا با هماهنگی با خانواده دختر برای او به خواستگاری بروند که در این مرحله والدین پسر با دسته گلی وبسته شیرینی به خانه دختر می روند.
در این مرحله صحبت های مقدماتی بین خانواده ها رد وبدل می شود واطلاعات اولیه طرفین از یکدیگر می گیرند واگر خانواده ها اجازه دهند دختر وپسر نیز برای آشنایی با یکدیگر صحبت می نمایند.
مرحله تحقیق:
پس از جلسه خواستگاری اولیه طرفین به تحقیق لازم پرداخته واطلاعات لازم را کسب می نمایند

پس از چند روز خانواده پسر از خانواده دختر اجازه خواستگاری رسمی را می خواهند که اگر خانواده دختر به شناخت لازم رسیده باشند٬ اجازه می دهند به خواستگاری بروند. خانواده ها باید دقت نمایند که در این مرحله فرصت لازم را داشته و ازعجله پرهیز نمایند وسعی نماینداز افراد مورد وسوق تحقیق نمایند واگر به اطلاعات ضد ونقیضی دست یافتند به تحقیق بیشتر پرداخته تا به اطلاعات کافی برسند.
خواستگاری رسمی:
خانواده داماد از خانواده عروس در خواست وقت برای خواستگاری را می نمایند که در این شب خواهران وبرادران دوطرف وپدر ومادر بزرگ ودایی وعمو وخاله وعمه حضور دارند.
در این شب خانواده ها بیشتر با یکدیگر آشنا شده ودر مورد کلیت با یکدیکر به صحبت می پردازند. توصیه می شود در این شب در مورد جزئیات صحبت نشود ودر شبی صحبت شود که فقط دوخانواده دختر وپسر حضور دارند.
ملزومات خواستگاری:
۱-جعبه شیرینی
۲-دسته گل
۳-حلقه ازدواج
مراحل خواستگاری رسمی:
۱-بیان این گفته از طرف بزرگ خانواده پسر: که فرزندمان را به گفته قدیمی ها به غلامی یا فرزندی قبول نمایید.
۲-صحبت خانواده ها
۳-اجازه خانواده پسر از خانواده عروس در مورد صحبت دو نفر
۴-صحبت پسر ودختر
۵-دریافت جواب از آنها
۶-پخش شیرینی پس از گرفتن بله از خانواده عروس
۷-صحبت در مورد مهریه
۸-زمان عقد ونحوه انجام ان
۹-زمان خرید
توصیه می شود تمام مراحل بالا در خواستگاری رعایت شود تا افرادی که در جلسه حضور دارند فکری نکنند که کار تمام شده وآنها را برای سیاهی لشکر آورده اند. هرچند همان طور که گفته شد لازم نیست در این جلسه در مورد جزئیات صحبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *