خرافات رایج در فرهنگ قدیم (۱)

خرافات رایج در فرهنگ قدیم (۱)

* اگر لبه های قیچی را محکم به هم بزنید یا دسته کلیدی را دور سر خود بچرخانید؛ دعوا خواهدشد!

* وقتی دو نفر هم زمان حرفی بر زبان بیاورند باید بلافاصله آرزو کنند البته قبل از ان باید موهای یکدیگر را بکشند تا آرزویشان زودتر برآورده شود.!

* چنانچه سر دو نفر به یکدیگر خورد با انداختن آب دهان بسم ا… بگویند تا شاخ در نیاورند!

*چنانچه از یک طرف فردخوابیده به طرف دیگر رفتید٬نام اورا بگویید یا برگردید تا اتفاقی نیافتد!

* چنانچه زیر درخت بید بخوابید جن زده خواهید شد!

* چنانچه برگ چای بالای لیوان چای آمد ٬ حتما برایتان میهمان می آید.اگر برگ کوتاه باشد میهمان کوتاه قد و اگر بلند باشد میهمان بلند قد خواهد بود!

* چنانچه با جارو گیاهی به کسی زدید یک سیخ از آنرا بشکنید تا اتفاقی نیافتد!

* چنانچه چاقو را به سمت کسی گرفتید نوک آنرا به زمین بکوبید تا اتفاقی نیافتد!
… ادامه دارد
محمدرضا سلمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *