افطاری های عمومی هر ساله  روستا دل آباد

افطاری های عمومی هر ساله روستا دل آباد

افطاری دادن به روزه داران رسمی دیرینه در دل آباد است که هر سال نسیت به سال قبل با شکوه تر می شود

سالیان سال است که  به همت تعدادی از اهالی   روستا ی دل آباد سفره افطاری عمومی در حسینیه صاحب الزمانی  پهن می گردد. وبه افطاری دادن به روزه داران می پردازند که غذا آن در اکثر موارد از قدیم ابگوشت بوده است هرچند در موارد  برنج اضافه شده است

در این  مراسم روزه داران بس از شرکت در نماز جماعت مسحد جواد الائمه،به افطار کردت می بردازند.

شروع  افطاری عمومی از روز تولد امام حسن مجتبی می باشدبطور کلی در شب های ذیل در روستا مراسم افطاری عمومی  است:

۱-شب پانزده رمضان-بانی حسن فولادی

۲-شب نوزده رمضان-بانی محمد کارکن

۳-شب بیست رمضان-بانی محسن کارکن

۴-شب بیست ویک رمضان-بانی  حبیب الله کارکن

۵-شب بیست ودو رمضان -بانی ولی الله آخوندی

۶-شب بیست وسه  رمضان-بانی اسماعیل کارگر

۷-شب بیست وهفت رمضان-بانی حسن رضایی

در شب هایی که مراسم افطاری عمومی است روزه داران از ساعت ۵تا ۶ به تلاوت قرآن در حسینیه می پردازند که این  تلاوت علاوه بر تلاوت روزانه که بعد از نماز ظهر وعصر در مسجد انجام می شود می باشد

پس از نماز مغرب وعشائ بر سفره افطار نشسته  وافطار نموده وسپس به مداحی وسخنرانی گوش می سپارندودر شب های  قدر قرآن بر سر می گذارند ودعا جوشن کبیر می خوانند